Toimkonnad

Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2020

ERK üheks töövormiks on toimkonnad. Toimkondade juhid korraldavad suhtlusvormid, koordineerivad juhatuse ja teiste toimkondadega, avaldavad oma tegevuskavad ja avalikud materjalid.

Klubi kõnekoosolekud toimuvad korra kuus teisel teisipäeval. Täpsem kava kalendris.

Sinu ettepanekud toimkondadele on oodatud kas üldkontaktides või toimkonna kaudu.