Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2020

Eesti Rooma Klubi toimkonnad 2020

Haridus ja sellest tõukuv ning selle pinnalt tellitud teadusarendus on baasiks uute tasakaalude leidmisel kõigis valdkondades, millega seob ennast ERK.

Eesti Rooma Klubi liige on olnud pikalt haridusminister (mis peatab selleks ajaks tema liikmelisuse Klubis), ERK liikmed on koostanud osa haridusstrateegiast, on aktiivsed hariduspoliitikate kujundamisel.

Oma mõtted Eesti teadusest ja kõrgharidusest 2019 jagab akadeemik Jaak Vilo. Toimkonna töökava näete sügisel 2019. Seni mõtelge kaasa roomaklubilaste lühikestele videopöördumistele:

Tiiu Kuurme

Mis on haridusel inimesega pistmist?

Mailis Reps

Tulevikuoskused ja tänane kool


Veel ERK haridusgrupi eksperte (mitmed neist on EEsti kui rahvusriigi loojad, selle hariduspotentsiaali kujundajad läbi aastakümnete):

Ekspertide esitlusi ja sõnavõtte leiad otsingust. Lisame neid jätkuvatena.