Kontakt

Eesti Rooma Klubi tegevuse kohta saate uurida allpool toodud kontakte kasutades või klubi liikmetelt. Klubi koosolekutel osaletakse kutse alusel, klubi tegevus on aga avalik hüve.

Interested persons (bodies) in the activity of the CoR or Estonian Association, please turn to the following members. Participation on the meetings is by invitation, the activity of the Club is for the benefit of the public interest.

  • Eesti Rooma Klubi peasekretär / Secretary General of the CoR national association in Estonia:

Juhtelgmaaan Telgmaa

+(372) 5117041
juhan.telgmaa@elks.ee

See more about Juhan Telgmaa in Wikipedia

 

  • Klubi president / the President of the Estonian Association for the Club of Rome

tarandAndres Tarand
andres.tarand@gmail.com

See more about Andres Tarand in Wikipedia

 

  • ERK veebilehte toimetab / Editor of publications and web for the Estonian Association for the Club of Rome

tuuliTuuli Stewart
tuulist@yahoo.com

Postiaadress / Postal address

Eesti Rooma Klubi /
Estlogo web_white1onian Association for the Club of Rome

ELKS/ Estonian Society for Nature Conservation
Koidu 80
10139 Tallinn, Estonia

Juhatus ja liikmed / the board and members

Advertisements